ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมงาน ANZAC Day2019

Release Date : 26-04-2019 00:00:00
ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมงาน ANZAC Day2019

เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๖๒ น.อ.พิทักษ์ นิยาโส ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา และภริยา ได้ไปร่วมพิธี
วางพวงมาลา และสวนสนามเนื่องในงานวัน ANZAC Day 2019 ที่บริเวณลานหน้า Australian War Memorialกรุงแคนเบอร์รา โดยงานนี้ Sir Peter Cosgrove ผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลีย และนาง Annette King เอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจำเครือรัฐออสเตรเลียเป็นประธานในพิธี

งานANZAC Day เป็นงานสำคัญของประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เพื่อระลึกถึงความเสียสละของทหาร และพลเรือนของประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในยามสงคราม โดยได้ถือเอาวันที่ ๒๕ เม.ย. เป็นวัน ANZAC เนื่องจากตรงกับวันครบรอบการยกพลขึ้นบกของฝ่ายสัมพันธมิตรที่คาบสมุทร Gallipoli ประเทศตุรกี เมื่อวันที่ ๒๕ เม.ย.๒๔๕๘ (ค.ศ.๑๙๑๕) กำลังพลจากกองกำลังออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (Australia and New Zealand Army Corps) เสียชีวิตในการรบนี้มากกว่า ๑๑,๐๐๐ นาย และบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากกว่า ๒๓,๕๐๐ นาย ผลจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความผูกพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ซึ่งยังคงดำรงอยู่จนถึงปัจจุบัน