ผู้บังคับบัญชา

 • นาวาเอก พิทักษ์ นิยาโส

 • ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ทำหน้าที่ รอง ผชท.ทหารไทย/แคนเบอร์รา และ รรก.ผชท.ทร.ไทย/เวลลิงตัน ทำหน้าที่ รอง ผชท.ทหารไทย/เวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

 • สมรส
 • คุณ วัณณะพร นิยาโส
 • 1 คน
 • ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา
  ทำหน้าที่ รอง ผชท.ทหารไทย/แคนเบอร์รา
  และ รรก.ผชท.ทร.ไทย/เวลลิงตัน
  ทำหน้าที่ รอง ผชท.ทหารไทย/เวลลิงตัน
  ประเทศนิวซีแลนด์

 • ประวัติเพิ่มเติม

นาวาเอก

พิทักษ์ นิยาโส

ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ทำหน้าที่ รอง ผชท.ทหารไทย/แคนเบอร์รา และ รรก.ผชท.ทร.ไทย/เวลลิงตัน ทำหน้าที่ รอง ผชท.ทหารไทย/เวลลิงตัน ประเทศนิวซีแลนด์

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา ทั้งหมด