สำหรับนักเรียน

Release Date : 03-08-2015 00:00:00

1.รายงานการมาถึง/ประวัติย่อ      

 

2.รายงานสำเร็จการศึกษา DITC 


 

3.รายงานผลการศึกษาประจำภาคเรียน 


 

4. รายงานสำเร็จการศึกษาและเดินทางกลับประเทศไทย 


 

5.รายงานแจ้งที่อยู่/เปลี่ยนแปลงของนายทหารนักเรียน 


 

6.ขออนุญาตลาพักผ่อนกลับประเทศไทย (สำหรับนักเรียน ADFA) 


 

7.ใบลาพักผ่อนประจำปี