ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมงานวันครบรอบการก่อตั้งกองทัพอากาศชิลี

Release Date : 22-03-2019 00:00:00
ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมงานวันครบรอบการก่อตั้งกองทัพอากาศชิลี

เมื่อวันที่ ๒๑ มี.ค.๖๒ น.อ.พิทักษ์ นิยาโส ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ได้ร่วมพิธีฉลองครบรอบ ๘๙ ปี การก่อตั้งกองทัพอากาศชิลี ที่ทำเนียบเอกอัครราชทูตชิลี ณ กรุงแคนเบอร์รา โดยมี HE Patricio Powell ออท.ชิลี ณ กรุงแคนเบอร์รา เป็นประธาน และ Colonel Vicente Donoso ผชท.ทอ.ชิลี ประจำกรุงแคนเบอร์รา เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ โดยมีผู้แทนจากกองทัพออสเตรเลีย ผู้ช่วยทูตทหารต่างประเทศประจำกรุงแคนเบอร์รา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมประมาณ ๘๐ คน