ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมชมพิธีสวนสนาม CDF PARADE

Release Date : 26-02-2019 00:00:00
ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมชมพิธีสวนสนาม CDF PARADE

เมื่อ 23 ก.พ.62 น.อ.พิทักษ์ นิยาโส ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์ราพร้อมด้วยภรรยา ร่วมชมการสวนสนาม CDF Parade ของนักเรียนนายร้อยรวมเหล่า ADFA (Australian Defence Forces Academy) โดยมี General Angus Campbell ผู้บัญชาการกองทัพออสเตรเลียเป็นประธานตรวจพลสวนสนาม

CDF Parade เป็นการสวนสนามของนักเรียน ADFA เนื่องในโอกาสเปิดภาคเรียนและในโอกาสที่นักเรียนนายร้อยรวมเหล่าชั้นปีที่ ๑ ได้สำเร็จการฝึกภาคสนาม หลังจากพิธีสวนสนาม General Angus Campbell ได้พูดคุยกับกลุ่มนักเรียนนายทหารจากประเทศไทย โดยให้โอวาทเกี่ยวกับการเรียนและการใช้ชีวิตใน ADFA แล้วได้ถ่ายรูปร่วมกัน

ในปีการศึกษานี้ มีนักเรียนทหารจากประเทศไทยศึกษาที่ ADFA จำนวน ๘ นาย ประกอบด้วยนักเรียนนายร้อย ๓ นาย นักเรียนนายเรือ ๒ นาย นักเรียนนายเรืออากาศ ๓ นาย