ผชท.ทร. ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่น

Release Date : 01-12-2017 12:43:16
ผชท.ทร. ร่วมงานเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่น

เมื่อวันที่ ๒๙ พ.ย.๖๐ น.อ.พิทักษ์ นิยาโส และภรรยา ได้รับเชิญจากนาย Sumio Kusaka เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำกรุงแคนเบอร์รา ร่วมงานเลี้ยงเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างการกล่าวสุนทรพจน์นาย Sumio ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศออสเตรเลียและประเทศญี่ปุ่น รวมถึงความร่วมมือระหว่างกันในการที่จะแก้ปัญหาต่างๆในภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจภายใต้กรอบความร่วมมือ APEC และเน้นย้ำเกี่ยวกับการที่ออสเตรเลียและญี่ปุ่นจะต้องร่วมมือกันผลักดันเขตการค้าเสรี TPPให้ประสบผลสำเร็จนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายกรัฐมนตรีของทั้งสองประเทศอีกด้วย