พิธีประดับยศ ว่าที่ ร.ต.ธนวัฒน์ รุจะศิริ

Release Date : 23-04-2019 00:00:00
พิธีประดับยศ ว่าที่ ร.ต.ธนวัฒน์  รุจะศิริ

ในวันศุกร์ที่ 19 เม.ย.62 น.อ.พิทักษ์  นิยาโส ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ทำพิธีประดับยศ ว่าที่ ร.ต. ให้กับ นนร.ธนวัฒน์  รุจะศิริ ซึ่งสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่าออสเตรเลีย  โดยพิธีจัดที่ สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย กรุงแคนเบอร์รา