ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมงานสงกรานต์ 2019

Release Date : 16-04-2019 00:00:00
ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมงานสงกรานต์ 2019

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 เม.ย.62 น.อ.พิทักษ์ นิยาโส ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์ราและภริยา ได้เข้าร่วมงาน Songkran Festival ที่วัดธัมมธโร

กรุงแคนเบอร์รา งานนี้ขึ้นจัดโดยวัดธัมมธโร ร่วมกับชุมชนชาวไทยในกรุงแคนเบอร์รา เพื่อหารายได้สมทบทุนในการก่อสร้างเขตพุทธาวาสเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ภายในงานทางวัดจัดให้มีการทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้

มีการออกร้านขายอาหารไทยของสถานเอกอัครราชทูตไทยและชุมชนชาวไทยเป็นจำนวนมาก