ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมพิธีครบรอบการก่อตั้งกองทัพอากาศออสเตรเลีย

Release Date : 29-03-2019 00:00:00
ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ร่วมพิธีครบรอบการก่อตั้งกองทัพอากาศออสเตรเลีย

เมื่อ 28 มี.ค.62 น.อ.พิทักษ์ นิยาโส ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ได้ร่วมพิธีครบรอบ 98 ปี ของการก่อตั้งกองทัพอากาศออสเตรเลีย จัดขึ้นที่อนุสาวรีย์กองทัพอากาศ RAAF Memorial Grove นอกกรุงแคนเบอร์รา โดยการจัดพิธีเป็นอย่างเรียบง่าย มี พล.อ.ต.Gavin Turnbull รอง ผบ.ทอ. เป็นประธานในพิธี ลำดับพิธีประกอบด้วย กองเกียรติยศเดินเข้าสู่พิธี การกล่าวต้อนรับของผู้นำของชาวอะบอริจิน การสวดมนต์ของบาทหลวง วงดุริยางค์บรรเลงเพลง God is Our Strength and Refuge การกล่าวสุนทรพจน์ของผู้แทนของ ทอ.อต. ในหัวข้อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกำลังพล ทอ.อต. ในปัจจุบัน และความท้าทายในอนาคต การกล่าวสุนทรพจน์โดย รอง ผบ.ทอ.อต. บาทหลวงนำสวดให้กับกำลังพล ทอ.อต. การอ่านคำปฏิญาณของ กำลังพล ทอ.อต. การวางพวงหรีด การกล่าวคำปฏิญาณระลึกทหารผ่านศึก การเป่าแตรนอน แตรปลุก การร้องเพลงชาติออสเตรเลีย การขอพรจากพระเจ้า และกองเกียรติยศออกจากพิธี ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ ๑ ชั่วโมง ภายหลังจากพิธีผู้เข้าร่วมพิธี ได้มีโอกาสร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน