ร่วมงาน Graduation Parade 2018

Release Date : 29-06-2018 00:00:00
ร่วมงาน Graduation Parade 2018

เมื่อวันที่ ๒๖ มิ.ย.๖๑ น.อ.พิทักษ์ นิยาโส ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมชมการสวนสนามของ นักเรียนนายร้อยดันทรูน ณ บริเวณลานสวนสนาม ในโรงเรียนนายร้อยดันทรูน (Royal Military College-Duntroon) เนื่องในโอกาสที่นักเรียนนายร้อยดันทรูนรุ่นที่ ๑๓๒ สำเร็จการศึกษา ปัจจุบันหลักสูตรนักเรียนนายร้อยดันทรูนแบ่งนักเรียนเป็นสามชั้นเรียน โดยมีการศึกษาแต่ละชั้นเรียนเป็นเวลา ๖ เดือน โดยผู้ที่ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยรวมเหล่า ADFA จะเข้ารับการศึกษาในระดับชั้นที่ ๒ (Second Class) ทำให้0ใช้เวลาน้อยกว่าผู้ที่ไม่ได้เรียนที่ ADFA เป็นเวลา ๖ เดือน ในวาระนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ๙๔ นาย ในจำนวนนี้มีผู้สังกัด ทอ.อต. ๓ นาย และนักเรียนต่างประเทศ ๗ นาย ประกอบด้วย ปากีสถาน และ ตองกา ประเทศละ ๒ นาย ฟิจิ อิรัก ปาปัวนิวกินี ประเทศละ ๑ นาย ในปีนี้มีนักเรียนนายร้อยจากประเทศไทยกำลังศึกษาที่โรงเรียนนายร้อยดันทรูนจำนวน ๒ นาย คาดว่าเรียนสำเร็จในปี ๒๕๖๒