ผชท.ทร. ร่วมงานวันชาติ 5 ธ.ค.60

Release Date : 08-12-2017 00:00:00
ผชท.ทร. ร่วมงานวันชาติ 5 ธ.ค.60

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 น.อ.พิทักษ์ นิยาโส ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา และภริยา ได้ร่วมงานวันชาติ ประจำปี 2560 ณ ศาลาไทย สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา ซึ่งเป็นวันสำคัญของชาติใน 3 วาระ ได้แก่ (1) วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (2) วันชาติไทย และ (3) วันพ่อแห่งชาติ โดยมีนางทิพย์วรรณ ศุภมิตรกิจจา อุปทูตเป็นประธานการจัดงาน และมีบุคคลสำคัญ ประกอบด้วย นาง Elizabeth Kikkert รัฐมนตรีเงาว่าการกระทรวงครอบครัว เยาวชน และบริการชุมชน ของรัฐบาลออสเตรเลียนแคพิทอลเทร์ริทอรี ACMMark Binskin ผู้บัญชาการทหารสูงสุดของออสเตรเลีย และนาย Simon Merrifield หัวหน้าคณะทำงาน ASEAN-Australia Special Summit 2018 สำนักนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีออสเตรเลีย รวมทั้งคณะทูตานุทูต และผู้แทนชุมชนไทย เข้าร่วมทั้งสิ้นประมาณ 250 คน ภายในงาน มีการบรรเลงเพลงไทยและจัดเตรียมอาหารไทยไว้รับรองแขก ซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้
เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก