ผชท.ทร. ร่วมงานสวนสนามเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ADFA

Release Date : 18-12-2017 00:00:00
ผชท.ทร. ร่วมงานสวนสนามเนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ADFA

เมื่อวันที่ ๑๔ ธ.ค.๖๐ น.อ.พิทักษ์ นิยาโส ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา และภริยาได้เข้าร่วมพิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสการจบการศึกษาของนักเรียนนายร้อยรวมเหล่าออสเตรเลีย (ADFA) ประจำปี 2017 โดยมี His Excellency General the Honourable Sir Peter Cosgrove AK MC(Retd) เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ อาทิ เช่น Mrs. Marise Payne รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม อต. พล.อ.อ. Mark Binskin ผบ.ทสส.อต. ผบ.ทบ. ผบ.ทอ. และ รอง ผบ.ทร. เป็นต้น ในปีนี้มีนักเรียน ADFA จบการศึกษาจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๕ นาย ในส่วนของ นนร. จากประเทศไทยนั้น นนร.ดนุเดช จันทะวงศ์ ได้สำเร็จการศึกษาในปีนี้ด้วย