ผชท.ทร. ร่วมพิธีจบหลักสูตรเสนาธิการทหารร่วมออสเตรเลีย

Release Date : 11-12-2017 00:00:00
ผชท.ทร. ร่วมพิธีจบหลักสูตรเสนาธิการทหารร่วมออสเตรเลีย

วันที่ ๖ ธ.ค.๖๐ น.อ.พิทักษ์ นิยาโส ผชท.ทร.ไทย/แคนเบอร์รา ได้เข้าร่วมพิธีจบการศึกษาและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารร่วมออสเตรเลีย ณ Llewellyn Hall, The Australian  National University (ANU) กรุงแคนเบอร์รา ซึ่งจัดโดย Australian Command and Staff College ร่วมกับ ANU สำหรับพิธีในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก General Sir Peter Cosgrove, AK, MC (Retd) ผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลีย เป็นประธานในพิธี และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี ได้แก่ ACM Mark Binskin ผบ.ทสส.อต. Ms.Rebecca Skinner รรก.ผช.ปล.กห. Professor Gareth Evans อธิการบดีมหาวิทยาลัย ANU เป็นต้น ในส่วนของ ทร. ในปีนี้ น.ท.นาวี ผลอวยพร ประจำ ยศ.ทร. ได้ผ่านการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการทหารร่วมออสเตรเลีย และได้รับประกาศนียบัตรปริญญาโท สาขา Military and Defence Studies จาก ANU ภายหลังจากพิธีมอบประกาศนียบัตรแล้ว ได้ถ่ายรูปร่วมกับ ผชท.ทบ. ผชท.ทอ. และผู้เข้ารับการศึกษาในส่วนของ ทบ. ทร. และ ทอ.